NHO lanserer Samferdselsløftet

19. sep 2023, kl. 09.00–10.30
Middelthuns gate 27 eller digitalt Gratis Påmeldingsfrist 18. september

Velkomment til lansering av Samferdselsløftet, det femte i rekken. Møt samferdselsministeren og få presentert næringslivets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

Samferdselssektoren har fortsatt store behov, både når det gjelder å ta vare på det vi har og bygge nytt. Samtidig opplever vi en krevende økonomisk situasjon som betyr tøffere prioriteringer og behov for å få mer igjen for hver krone som bevilges. Klimautfordringer vil også påvirke transportsektoren, det samme vil økt digitalisering. 


Få med deg våre analyser, prioriteringer og forslag til tiltak, samt politikernes respons.


På lanseringen møter du bl.a.: 

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister 
Ole Erik Almlid, NHO 
Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen 
Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier 
Ingelin Noresjø, Grønt landtransportprogram 
Liv Kari Eskeland, Høyre 
Morten Stordalen, Frp 
Erling Sande, Sp 
Anders Geirsta, Skanska 
Linn Bjørgan, PostNord 
Herman Høyskel, Hevold Group 

Livestream