Lønn og tariff

NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Annethvert år forhandles det om tariffavtalene.

Bedriftens tariffavtaler

Ønsker du oversikt over hvilke tariffavtaler din bedrift er bundet av? Logg deg på Arbinn.no og sjekk dette på "Mitt medlemskap". Dette valget finner du under personikonet øverst etter innlogging. 

Publikasjoner

 1. Hovedavtalen mellom NHO og LO 2022-2025

  Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom NHO og LO med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

 2. NHO-felesskapets tariffpolitiske plattform

  NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform beskriver våre posisjoner på hvordan lønns- og tariffpolitikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

Nyheter om lønnsoppgjøret

 1. Lønnsoppgjøret 2023 vedtatt: Det økonomiske resultatet

  LO, YS og NHO er enige om en ramme på 5,2 prosent og et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner i timen til alle som er omfattet av forhandlingene. Oppgjøret ble vedtatt 28. april, og alle tillegg gis med virkning fra 21. april. I denne saken kan du lese mer om dette, og få informasjon om lokale forhandlinger.

 2. Informasjon om lokale lønnsforhandlinger 

  LO, YS og NHO er i år enige om et lønnsoppgjør hvor en større andel enn normalt av lønnsveksten gis sentralt. Det betyr at det vil være en mindre andel igjen til de lokale lønnsforhandlingene enn det som er vanlig. Bakgrunnen for denne fordelingen er den spesielle situasjonen vi står i.