Digitalisering

Digitalisering gir grønn omstilling. Vi skal bli mer bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre god kompetanse og inkludere alle, samtidig som vi trygger velferden for kommende generasjoner.

Norge må inn i gigabit-samfunnet nå

Bredbåndsinfrastruktur og digitalisering kan gi milliarder i økt verdiskaping for Norge. Bruk av teknologi, data og digitalisering vil bli viktig for å løse disse utfordringene – ikke alene, men gjennom smart bruk på nye områder og med produkter og tjenester som ennå ikke har sett dagens lys.

Les mer
Rapporten Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet

Aktuelt

  1. Viktig startskudd for en satsing på digitalisering

    Regjeringen  lanserte 7. september 2023 en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet på 1 milliard over 5 år. - Dette er et bra initiativ som NHO støtter. Vi håper dette signaliserer en større satsing på digitalisering fra regjeringens side, sier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO.