EØS og internasjonal handel

EØS-avtalen er gull verdt for Norske Skog Skogn

Norske Skog Skogn selger papir til de fleste landene i Europa. Daglig leder Bjørn Einar Ugedal er tydelig på at EØS-avtalen er avgjørende for deres bedrift, både nå og i fremtiden.

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner.

Foto: iStock.

Horisont Europa

Få hjelp til hvordan dra av nytte av EUs program for støtte til forskning og innovasjon.

Nyheter

  1. NHO representert på FN-toppmøte om bærekraft

    FNs Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF) er verdenssamfunnets årlige møte for å gjøre opp status og drøfte problemstillinger knyttet til hvordan en kan få en mer bærekraftig utvikling globalt. NHO, LO, KS og FN-sambandet var med i den bredt sammensatte delegasjonen som ledes av kommunal- og distriktsminister Gjelsvik.