NHO Brussel

Confederation of Norwegian Enterprise

Aktuelt

  1. Spania tar over stafettpinnen i EU

    Spania overtar formannskapet i EU fra Sverige 1. juli 2023. Formannskapet er viktig som agendasetter og for å prioritere de sakene som skal løftes og pushes gjennom EU-systemet.

  2. Den europeiske hydrogenbanken

    Som en del av REPowerEU har EU satt mål om å nå 10 millioner tonn bærekraftig hydrogen innen 2030. I tillegg er hydrogen trukket frem som en av åtte nullutslippsteknologier i Net-Zero Industry Act. Den foreslåtte hydrogenbanken skal bidra til å få produksjonen opp og stå.